Afdelinger
Badminton Bordtennis Boule Fodbold Gymnastik Karate Motionscenter Skydning Svømning Tennis
Læs nyhed

Feb 12, 2012

Hovedgeneralforsamling 2012

Indkaldelse til Hovedgeneralforsamling 2012
Tirsdag den 28. februar kl. 19.00
Karlslundehallerne – Lille Sal

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Hovedformandens beretning.
4. Afdelingsformændenes beretninger.
5. Kassereren forelægger de samlede regnskaber til godkendelse, samt budgetter til orientering.
6. Indkomne forslag.
A:Hovedforeningen fremsætter forslag til vedtægtsændringer.
Forslaget kan ses her: Forslag til vedtægtsændring
7. Valg
A:Valg af ny Hovedkasserer – Jørgen
Grandjean ønsker ikke genvalg.
B:Afdelingsformændenes navne meddeles
til efterretning.
8.  Eventuelt.

 

Forslag der ønskes behandlet skal være formanden i hænde senest 8 dage før.

 

Venlig hilsen
Hovedbestyrelsen